Philippine Standard Time                                                                                                        Click to Register Albuera QR Code
  • albuera
  • Municipal Hall
  • Sibugay
  • SMR
  • Sibug sibug
  • Sibug-sibug
  • ARK

VISION

A highly competitive agricultural, eco-tourism and urbanized Albuera, with well-planned and attractive structures in harmony with a healthy, safe and sustainable environment, whose people are God-centered and empowered, enjoying equitable access to gainful opportunities, having a decent, inclusive and progressive leadership.


MISSION

The LGU of this Municipality shall continually provide pragmatic measures to address the problem on food security, peace and order, improve the delivery of basic services provide the different infrastructure support facilities and enhance a wholesome and sustainable environment benefiting the local constituents.


Albuera Hymn

Albuera Lungsod nga bililhon

Music by Gani Villarojo / Lyrics by Mario I Cubi

I.
Lungsod nga bililhon
Ang palibot bahandianon
Mga katawhang mapailubon
Kanunay nga malaumon
Sa kalisud ug pagsulay, lig-on kanunay
Kining mga gasa ato nga ampingan
Nga kapahimuslan natong tanan

REFRAIN:
Atong ipaambit, kaaghopug panagdait
Dili ta kawangon, kaakohang lungsodnon
Mga pangandoy atong buhaton
Kalinaw ug kalipay maangkon
Ang kalamboan nga matagamtam
Bunga sa kakugi natong tanan

CHORUS:
Ato nga dasigon, kaliwat nga Sibugaynon
Albuera angay ka’ng amomahon ug mahalon
O kita’ng katawhan, salig sa Kahitas-an
Ato nga panalipdan, bulawanong kinaiyahan
Sa mga damgo sa kabulahanan
Magkahiusa kitang tanan

CODA:
Maghugpong kita
Molambo kita
Viva Albuera!Mayor's Office Telephone Nos. (053) 562-9285 / 562-0020
Facebook Page: Poblacion Albuera Leyte