Albuera Lungsod nga bililhon

Music by Gani Villarojo / Lyrics by Mario I Cubi

I.
Lungsod nga bililhon
Ang palibot bahandianon
Mga katawhang mapailubon
Kanunay nga malaumon
Sa kalisud ug pagsulay, lig-on kanunay
Kining mga gasa ato nga ampingan
Nga kapahimuslan natong tanan

REFRAIN:
Atong ipaambit, kaaghopug panagdait
Dili ta kawangon, kaakohang lungsodnon
Mga pangandoy atong buhaton
Kalinaw ug kalipay maangkon
Ang kalamboan nga matagamtam
Bunga sa kakugi natong tanan

CHORUS:
Ato nga dasigon, kaliwat nga Sibugaynon
Albuera angay ka’ng amomahon ug mahalon
O kita’ng katawhan, salig sa Kahitas-an
Ato nga panalipdan, bulawanong kinaiyahan
Sa mga damgo sa kabulahanan
Magkahiusa kitang tanan

CODA:
Maghugpong kita
Molambo kita
Viva Albuera!